Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite door Beemster Garlic bv de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. Beemster Garlic bv staat niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en of gelinkte externe websites.

Beemster Garlic bv is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op haar website. Beemster Garlic bv kan informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.